HERFINANCIERING; WAT ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE REDENEN?

Herfinanciering is tegenwoordig aan de orde van de dag. Er is zelfs sprake van een herfinancieringgolf!

Voor deze golf zijn een drietal hoofdredenen:

I. De bestaande financiering – aangegaan in de jaren 2004 / 2008 – loopt af en moet vernieuwd worden
II. Het familiebedrijf wordt verkocht en de nieuwe eigenaar zoekt hiervoor financiering om de oude uit te kopen
III. Het bedrijf bevindt zich in zwaar weer, of zelfs bij de afdeling Bijzonder Beheer van een bank, en kan de bestaande rentelast en/of aflossingsverplichtingen niet meer dragen.

Voor alle drie de redenen geldt momenteel dat het speelveld van financiering aanmerkelijk is veranderd ten opzichte van de jaren vóór de crisis. In het algemeen is het veel moeilijker geworden om (her-)financiering te krijgen. Ook worden er tegenwoordig meerdere partijen betrokken bij dit traject, terwijl vroeger alleen de huisbankier een rol van belang speelde.

Wat is er dan veranderd?

  • Het is bekend dat banken voorzichtiger zijn geworden met geld verstrekken. Deels vanwege de vele faillissementen van de jaren 2008 – 2012. Ook omdat de eisen die aan de balansen van banken zelf gesteld worden - Basel II en III – veel hoger zijn dan voorheen. Resultaat hiervan is dat banken meer eigen vermogen op hun balansen aan moeten houden en dus minder uit kunnen lenen. Dat leidt tot krapte op de kapitaalmarkt en dus hogere eisen aan degenen aan wie de leningen beschikbaar worden gesteld.

  • De rendementen van veel (familie-)bedrijven staan sinds 2008 vaker onder druk, c.q. zijn lager dan vóór dat jaar. Daarmee is de verkoopwaarde van een bedrijf doorgaans aanmerkelijk lager dan een aantal jaren geleden. Het is uiteraard moeilijker om financiers te vinden voor een bedrijf met een afgenomen rendement.

  • Omdat banken een kleinere rol spelen bij herfinancieringen dan voorheen, zijn er nieuwe kapitaalverstrekkers tot de markt toegetreden. Deze variëren van zogeheten “business angels” – vermogende ondernemers die buiten het eigen bedrijf willen investeren – tot “crowdfunding” en allerlei nieuwe investeringsmaatschappijen die met privé vermogen van meerderen opgezet zijn. Zij stellen weer andere, of aanvullende, eisen ten opzichte van een bank.

Wat betekent dat voor de ondernemer met een herfinancieringvraag?

In het algemeen zal een ondernemer veel meer werk moeten verzetten om een herfinanciering te verkrijgen, zelfs als dat - zoals vroeger – alleen via de huisbank gaat. Ook dan zal zijn plan en bijbehorende financiële projecties aanmerkelijk beter doorwrocht moeten zijn. Hierbij valt te denken aan het inbouwen van financiële ijkpunten in een ondernemersplan / herfinancieringsplan die aangeven wat de ontwikkeling van de EBIT per kwartaal zal zijn, of wat het verloop van een aantal ratio’s op het gebied van liquiditeit en solvabiliteit zal moeten zijn. Hoe in de loop van de tijd het aantal debiteurendagen teruggebracht zal worden en dergelijke.
De toegenomen eisen op dit gebied zijn een zegen voor accountants en de vele financiële adviesbureaus; zij zijn vaak goed in staat om de ondernemer te ondersteunen bij het maken van de plannen en indienen van de aanvragen. Deze problematiek wordt geheel anders als het om een herfinanciering gaat voor een bedrijf in een type III situatie (zie hierboven). Daarover later meer.

 
2019-01-12 14:06:31

Laatste berichten

Niet iedere ondernemer ziet hoe laat het is, totdat het te laat is; het nut van Bijzonder Beheer Geplaatst op: 2019-01-30 10:49:09
CRISISMANAGEMENT BINNEN INTERIM MANAGEMENT: WAT LEVERT HET OP EN WAT KOST HET? Geplaatst op: 2019-01-28 09:21:45
Herfinanciering van een bedrijf in zwaar weer of financiŽle crisis Geplaatst op: 2019-01-26 12:11:21
WAT DOEN BEDRIJVEN IN BIJZONDER BEHEER ANDERS? Geplaatst op: 2019-01-16 09:15:10
CRISISMANAGEMENT: OORZAAK EN GEVOLG Geplaatst op: 2019-01-14 09:21:34
Herfinanciering van een bedrijf in Apeldoorn. Een casus Geplaatst op: 2019-01-09 09:27:02
"WIJ VINDEN ALTIJD GELD BINNEN EEN BEDRIJF" Geplaatst op: 2019-01-09 08:50:27
Meer nieuwsberichten >
Wegstapel & Houben
J. Wegstapel: 0634035589 | T. Houben: 0625182730 | contact@wegstapelenhouben.nl
Bloemberg 12 | 7924 PW Veeningen | Valeriusrondeel 281 | 2902 CH Capelle Aan Den Ijssel